New retail strategy & marketing

I Schjærven jobber vi med NEW RETAIL både i et strategisk perspektiv og i et operativt marketing-perspektiv.

ARTIKKEL_NEWRETAIL

New retail strategy

I lang tid har vi hørt at kundene og markedet er i stor endring. Forskjellen er at nå skjer det...

Evnen til å endre seg og tenke nytt vil være et ufravikelig krav for alle selskaper som ønsker å overleve i den nye økonomien. Det handler om hva vi blir etter 2020 og i det kommende tiåret vi er inne i. Det handler om hvem som vil stå igjen når markedet endrer seg og tjenestene du tilbyr ikke lengre er like relevante. For endring kommer aldri til å gå så fort som det gjør nå.

Derfor har vi etablert et nytt fagområde vi kaller New Retail. Vi identifiserer, utvikler og realiserer bærekraftige vekststrategier gjennom merkevare-, konsept-, produkt- og tjenesteutvikling.

Dette gjør vi ved å drive innovasjon gjennom hele verdikjeden fra teknologi til innsikt, til konsept-, tjeneste- og merkevarestrategi som driver deg fremover.

Fundamentert i verdiøkende innsikt, identifiserer vi våre kunders kommersielle mulighetsrom for innovasjon, utvikling og bærekraftig vekst. Vår sterke strategiske og operative forretningsforståelse kombinert med dypt fundamentert innsikt, gjør at vi kommer raskt fra strategi til ferdig produkt.

Schjærven rådgir innen følgende tjenester innen new retail strategy:

  • Merkevarestrategi, posisjonering og portfoliostrategi
  • Kategoriutvikling og EMV-strategier
  • Produkt- og tjenestekonseptutvikling
  • Optimalisering av kunde-reiser og kundeprofiler
  • CRM og omnikanal-strategi

New Retail Marketing

New Retail Marketing er vårt svar på hvordan vi tilnærmer oss de komplekse utfordringene merkevarene møter i en hverdag preget av store teknologiske fremskritt, samfunnsmessige utfordringer og kommersielle verdikjeder som snus på hodet over natten.

Det handler om å:

  • Skape et sømløst engasjement mellom den digitale og fysiske verden.
  • Bygge et økosystem for retail som ivaretar både det digitale og det fysiske på en enhetlig måte som sørger for at kunden står i sentrum, gjerne på nye og overraskende måter.
  • Utvikle et univers som kombinerer det beste fra den analoge og digitale verden - laget på kundens premisser og innholdsfylt med produkter, konsepter og tjenester som gjør gjør deg unik i et marked hvor mange fremstår like.

Ønsker du råd eller bistand rundt våre New Retail-tjenester, ta kontakt med Lasse Maugesten, Head of Retail Strategy & Concept Development