Pakningsdesign – Slik fristes forbrukeren til kjøp

Et pakningsdesign skal friste til kjøp blant annet gjennom å fange oppmerksomheten, være blikkfang og skape stopp-effekt.

Ref2 ulogo MINDRE

Design er et strategisk verktøy som må implementeres i alle ledd av kommunikasjonen, også på selve innpakningen. Dette gjelder hele veien fra formidlingen av budskapet, kjøp i butikk eller netthandel til produktplasseringer i sosiale medier. På denne måten, bidrar produktdesignet til å skape engasjement langt forbi impulskjøp, og bygger tiltro og lojalitet til produktet.

Spisskompetent design-team
I Schjærven har vi et team bestående av fem designere med spisskompetanse på pakningsdesign som støttes opp både strategisk og operasjonelt av både rådgivere, kreatører og grafikere.

Schjærvens tverrfaglige miljøer for reklame, design, media, teknologi og rådgivning, sikrer løsninger med en stor grad av kreativitet og en lik opplevelse og et samlende inntrykk gjennom hele kundereisen. Vi utvikler effektive, troverdige og konsistente budskap i alle kanaler og flater.

Viktig med kategori-tilhørighet
Fjernsignaler som form og farge, gir indikasjon på hva det er, hvem det er for - og i noen tilfeller, hvilken kvalitet produktet har. Pakningsdesignet skal veilede kunden til riktig kategori i butikk, men også til valg av riktig produkt uansett om det er pris eller kvalitet som er veiledende.

Vær relevant og unik
Det er viktig at produktene tilhører en kategori, men det er også viktig at designet skiller seg ut. Videre må pakningsdesignet ivareta formell krav rundt informasjon, holdbarhet og brukervennlighet. Her bistår Schjærven med innsikt og erfaringer slik at kundene kan ta gode og bærekraftige valg.

Godt design = høyere betalingsvilje
Godt pakningsdesign øker verdien av et produkt gjennom at de blir eksponert i butikkhyllene, og sett og valgt av forbruker. God design er med på å skape forventninger til et produkt og er derfor en viktig faktor for betalingsviljen til konsumenter.


Ønsker du råd eller bistand?
Kontakt Head of Design, Torgeir Hjetland, for en uforpliktende prat om produkt og design.