Schjærven-konsernet har blitt Miljøfyrtårn

- Bærekraft er ikke lenger kun for idealistene. Dette berører alle som er opptatt av vekst og konkurransekraft.

Miljøfyrtårn Schjærven Reklamebyrå Ingrid Wathne

- Mens koronaen har herjet landet, har Schjærven-konsernet med alle datterselskapene, gjennomført en omfattende miljøsertifisering. Vi satser på kvalitet i alle ledd, og det handler også om å vise et miljøansvar. Vi har derfor valgt å sertifisere Schjærven-konsernet med våre fire datterselskaper etter sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn, forteller konsernsjef Ståle Schjærven.

Med stor innsats fra de ansatte og dedikerte miljøansvarlige har selskapet gjennomgått og strukturert alle ledd av virksomheten som har en innvirkning på miljøet .

Dekker åtte av 16 bærekraftsmål

Gjennom en Miljøfyrtårn-sertifisering har Schjærven fått konkrete verktøy for å gjennomføre miljøforbedringer innen arbeidsmiljø, matsvinn, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, forteller bærekraftsansvarlig Ingrid Leren Wathne.

Sertifiseringen er bare starten

Verktøyene gir Schjærven en solid grunnmur for det videre miljøarbeidet. Miljøengasjementet handler nemlig om mye mer enn kildesortering, HMS og miljøbelastning i selve virksomheten.

-Vi diskuterer stadig vår rolle og vårt bidrag til det grønne skiftet. Med sertifiseringen tar vi grep internt, og «feier for egen dør». I tillegg jobber vi kontinuerlig med å øke de ansattes kompetanse på bærekraft, slik at vi også kan være gode rådgivere for våre kunder på dette området, forteller Ingrid. - Bærekraft er ikke lenger kun for idealistene. Dette berører alle som er opptatt av vekst og konkurransekraft.

Vil du vite mer?

Miljøfyrtårnet er et norsk offentlig sertifikat som dokumenterer selskapers miljøinnsats og samfunnsansvar. Mer enn 7000 virksomheter innen 80 ulike bransjer er sertifisert som Miljørytårn. Les mer om sertifiseringen på www.miljofyrtarn.no. Vil du vite mer om hvordan Schjærven jobber med bærekraft, ta kontakt med Ingrid Leren Wathne.