Schjærven nominert til Årets Byrå 2020

Sammen med mange dyktige bransjekolleger og -aktører er Schjærven Reklamebyrå en av de nominerte til Årets Byrå i klassen reklamebyrå med mer enn 50 millioner i omsetning. – Vi er med for å lære, sier strategidirektør Håkon Preus.

Årets byrå 4

Årets Byrå er en bransjeundersøkelse som gjennomføres av Regi i samarbeid med Dagens Næringsliv hvor kommunikasjonsbransjen i Norge kartlegges. Utvalget består av kommunikasjonskjøpere som evaluerer sitt samarbeid med sine byråer.

- For oss i Schjærven er Årets Byrå en viktig læringsarena fordi den sammenligner våre prestasjoner med våre konkurrenter, både innenfor vår kategori og på tvers av kategorier. Undersøkelsen gir et godt perspektiv på alle deler av et byråsamarbeid, og avdekker hva som er de viktigste parametrene, sett med våre kunders øyne. forklarer Preus og legger til:

- Ved å følge denne år for år, får vi en god forståelse for trendene. Våre samarbeidsmodeller er i kontinuerlig endring og denne undersøkelsen er et godt styringsverktøy for vårt arbeid med å bli et enda bedre byrå for kunder.

Formålet med bransje- og kvalitetsrapporten er å øke forståelsen for hva som gir vellykkede kundeforhold, hvilke utfordringer kommunikasjonsbransjen står overfor, og hva som er de mest sentrale områdene i samarbeidet, sett fra kundens perspektiv.

Undersøkelsen gjennomføres ved hjelp av et omfattende kunderegister over norske beslutningstagere som benytter kommunikasjonsbyråer innen de ulike disiplinene.