Vi utvikler pakningsdesign som frister til kjøp

- Design er et strategisk verktøy som må implementeres i alle ledd av kommunikasjonen, også på selve innpakningen. Et pakningsdesign skal friste til kjøp, men ikke overlate dette kun til førsteinntrykket, sier Head of Design i Schjærven, Torgeir Hjetland.

Ref2 ulogo MINDRE

- Vi utvikler effektive, troverdige og konsistente budskap i alle kanaler og flater. Schjærvens tverrfaglige miljøer for reklame, design, media, teknologi og rådgivning, sikrer løsninger med en stor grad av kreativitet og en lik opplevelse og et samlende inntrykk gjennom hele kundereisen. Dette gjelder hele veien fra formidlingen av budskapet, kjøp i butikk eller netthandel til produktplasseringer i sosiale medier. På denne måten, bidrar produktdesignet til å skape engasjement langt forbi impulskjøp, og bygger tiltro og lojalitet til produktet, forklarer Hjetland.

Schjærven har arbeidet med ledende merkevarer i mer enn 60 år, fra kommunikasjonplattform, strategi og buskap til design. Ønsker du råd eller bistand, kontakt Head of Design, Torgeir Hjeltland for råd rundt produkt og design.

Pakningsdesignet skal fange oppmerksomheten, være relevant, unikt og samtidig gi produktet kategori-tilhørighet. Videre må pakningsdesignet ivareta formelle krav rundt informasjon, holdbarhet og brukervennlighet.

- Schjærven deler sin innsikt og erfaring med kunder slik at de kan ta gode og bærekraftige valg, sier han.

Godt pakningsdesign øker verdien av et produkt gjennom at de blir eksponert i hyllene hos grossistene, og sett og valgt av forbruker. God design er med på å skape forventninger til et produkt og er derfor en viktig faktor for betalingsviljen til konsumenter, avslutter Hjetland.