HELP rådhus forside

HELP

Rett skal være rett. For alle.

Schjærvens første store kampanje for HELP preger bybildet. Målet er å sette fokus på rettssikkerheten i Norge.

Juridiske tjenester kan virke både dyrt og uoppnåelig for mange. HELP er det eneste advokatfirmaet som tilbyr advokatforsikring. Hovedmålet med kampanjen er å vise hvilke situasjoner man bør få hjelp i, og å opplyse om at denne hjelpen skal være tilgjengelig for absolutt alle. Dette er helt nødvendig for å sikre rettssikkerheten i Norge.

De poetiske tekstene og videoene tar utgangspunkt i situasjoner som kan være vanskelig. For eksempel arveoppgjør, skilsmisser eller konflikter i forbindelse med barnefordeling. Det er tette, familiære bånd som binder oss sammen, og som utgjør en stor del av våre liv. Et viktig budskap blir derfor at vi må senke terskelen for å kunne be om juridisk rådgivning, alle skal ha tilgang på hjelp.

Help Buss plakat
HELP forside
Help busskur