Salg i butikken og kjærlighet til merkevaren

Schjærven er ledende på retail. Vi har sterke rådgivere, kreatører og prosjektledere – og et produksjonsapparat få kan konkurrere med. Vi utvikler kommersielle strategier, kommunikasjonskonsepter og trafikkskapende løsninger i hele kundereisen og i alle kanaler. Vi skaper verdier til retaileren både digitalt og fysisk for blant annet XXL, Power, Krogh Optikk, Montér, Bohus, Storo Storsenter og Holdbart.

Vi har også betydelig kompetanse på non-retail. Vi har sterke rådgivere, konseptutviklere, designere og kreatører som utvikler bærekraftige strategier, kommunikasjonskonsepter og kundereiser. Vi skaper verdi til merkevaren, og jobber i partnerskap med blant annet BI, OBOS Block Watne, OBOS, Kvale Advokatfirma og Eika.

Schjærven-konsernet er et av landets største kommunikasjonshus med ca 120 ansatte og kunder i både retail og non-retailsegmentet. Vi har mange og langvarige kunderelasjoner gjennom kontinuerlig utvikling og tilpasning til kundenes behov. Konsernet består av Schjærven Reklamebyrå, mediebyrået Re:Media, filmselskapet Clockwork og print/merchebrokeren Produksjonssjefen.

Resultater av strategisk og operativ marketing

Schjærven løser oppgavene med et marketingperspektiv. Vi konkretiserer kpi’ene og fokuserer på kundereisene. Med solid innsikt i målgruppene identifiserer vi kanalene de benytter. Og gjennom kanalkreativitet utvikler vi budskap som bidrar til å løse oppgaven. Marketing er den optimale kombinasjonen av kanaler og budskap gjennom hele kundereisen.

Innenfor strategisk marketing har vi to hovedområder vi jobber med.
Det ene er oppgaver som skal bidra til å endre eller styrke persepsjonen av merkevaren. Vi identifiserer, utvikler 
og realiserer bærekraftige 
merkevarestrategier gjennom kreativ merkevare-, konsept- og kommunikasjonsutvikling. Det andre er oppgaver som skal bidra til kategorivekst. Vi identifiserer, utvikler 
og realiserer bærekraftige 
vekststrategier gjennom 
kreativ merkevare-, konsept-, produkt- og tjenesteutvikling.

Innenfor operativ marketing er det konvertering som alltid er den viktigste kpi’en og som oftest handler det om salg. Vi identifiserer, utvikler og realiserer bærekraftige kommunikasjonsstrategier gjennom kreative kampanjekonsepter og always on-aktiviteter.

Effektivitet med målrettet og sømløst samarbeid

Å samarbeide med oss skal være effektivt og sømløst. Vi søker alltid skreddersydd organisering som vi tilpasser kundenes egen kompetanse for optimal synergi. Det er slik vi løser oppgavene og oppnår resultatene på den mest effektive måten.

Vi kaller vår samarbeidsfilosofi for Hubeting. Det kommer av hub + marketing og er en agil samarbeidsmodell som gjør merkevarebygging meningsfullt og effektivt. Schjærven fasiliterer tre ulike huber basert på hvilken oppgave du skal løse.

Realtime hub

I en realtime hub jobbes det med operativ marketing/always on. Her er det løpende kommunikasjonsutvikling og dynamisk produksjon av innhold. Det fungerer som en desk hvor man justerer uttakene basert på data. Suksessen skaper vi sammen, og den måles i konverteringer.

Growth hub

I en growth hub er fokuset merkevare, konsept, produkt og tjenesteutvikling. Her samles konseptutviklere, teknologer, designere og digitale eksperter for å utvikle kommersielle produkter, konsepter eller tjenester. Vi bruker design thinking, tjenestedesign og the double diamond, samt samkreasjon som våre verktøy. Suksessen skaper vi sammen, og den måles i vekst.

Creative hub

I en creative hub er den primære oppgaven å utvikle det overordnede merkevarekonseptet og tilhørende kreative uttak. Det er vanlig å ha med både mediebyrå og inhouse-ressurser. Vi bruker design thinking-metodikk og stor grad av involvering underveis. Suksessen skaper vi sammen, og den måles i økt persepsjon.