Vi utvikler modige idéer og nye fortellinger i en verden i stor forandring. Sammen skaper vi bærekraftig vekst for din merkevare.

Schjærven-konsernet er et av landets største kommunikasjonshus med ca 120 ansatte og en historie som strekker seg helt tilbake til 1962. Konsernet består av Schjærven Reklamebyrå, mediebyrået Re:Media, brokeren Produksjonssjefen og filmselskapet Clockwork.

Vi jobber med store og kjente merkevarer som BI, Hyundai, Bohus, Block Watne, OBOS, Montér, Power, XXL, Storo Storsenter og Norema.

Tjenester

- Rådgivning
- Reklame og kreasjon
- New retail strategy & marketing
- Design
- Content og digital markedsføring
- Grafisk produksjon
- Distribusjon
- Teknologi
- Film og animasjon

Hubeting:

Av hub + marketing, samarbeidsmodell som gjør merkevarebygging meningsfullt og effektivt. Schjærven fasiliterer tre ulike huber basert på hvilken oppgave du skal løse.

Realtime hub

I en realtime hub jobbes det med operativ marketing/always on. Her er det løpende kommunikasjonsutvikling og dynamisk produksjon av innhold. Det fungerer som en desk hvor man justerer uttakene basert på data. Suksessen skaper vi sammen, og den måles i konverteringer.

Growth hub

I en growth hub er fokuset merkevare, konsept, produkt og tjenesteutvikling. Her samles konseptutviklere, teknologer, designere og digitale eksperter for å utvikle kommersielle produkter, konsepter eller tjenester. Vi bruker design thinking, tjenestedesign og the Double Diamond, samt samkreasjon som våre verktøy. Suksessen skaper vi sammen, og den måles i vekst.

Creative hub

I en creative hub er den primære oppgaven å utvikle det overordnede merkevarekonseptet og tilhørende kreative uttak. Det er vanlig å ha med både mediebyrå og inhouse-ressurser. Vi bruker design thinking-metodikk og stor grad av involvering underveis. Suksessen skaper vi sammen, og den måles i økt persepsjon.